การตรวจสอบข้อมูลคู่ค้าระดับโลก

ตรวจสอบได้ทั่วโลกทั้งธุรกิจและบุคคล (AI – Powered)

Pro Package

ตรวจสอบข้อมูลมาตรฐาน

ตรวจสอบข้อมูลชื่อที่อยู่คู่ค้า

(Name, Company Name, Address, Tel Number, Email, Website, Social Link)

ตรวจสอบการหลอกลวง ฉ้อโกง

(URL, Email, Phone Call)

Premium Package

ตรวจสอบการยืนยันตัวตนทางการค้า-ธุรกิจ-ส่วนบุคคล

แพลตฟอร์มการตรวจสอบระดับโลกด้วยระบบ AI อัจฉริยะ ระบบที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรระดับโลกและ SMES กว่า 1,000 แห่ง รองรับมากกว่า 230 ประเทศและมากกว่า 150 ภาษา

รายงานผล

ส่งข้อมูลการตรวจสอบให้ทางอีเมล์

RECOGNISED BY INDUSTRY AUTHORITIES WORLDWIDE