พันธมิตร

พันธมิตรกับบริษัทแหล่งข้อมูลคู่ค้าและการตรวจสอบคู่ค้าระดับโลก

ความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลการค้า Global Trade Leads (TradeData Pro – มีฐานข้อมูลการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ครอบคลุมมากกว่า 220 ประเทศ

บริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบธุรกิจและธุรกรรมทางค้า Global Trade Verification (Shufti Pro) ที่ได้รับรางวัลและการยอมรับในระดับโลกมากกว่า 1,000 บริษัท

เรานำเสนอข้อมูลและบริการตรวจสอบที่ครอบคลุม เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศให้ประสบความสำเร็จ