แหล่งข้อมูลคู่ค้าทั่วโลก

เข้าถึงแหล่ง ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ผลิต และโอกาสทางธุรกิจ

Pro Package

เสนอข้อมูลลูกค้า/โอกาสทางธุรกิจ

เสนอโอกาสในการขายที่ครอบคลุมทั่วโลก (มากกว่า 100+ ประเทศ) ที่ครอบคลุมใน 5 กลุ่มหลัก

Government Leads

Department of International Trade
Department of Foreign Trade
Department of Trade Negotiations
Embassy & Consulate
Customs

Trade Association Leads

Industrial Association
Chamber of Commerce
Shipping & Logistics

In-House Research

Global Trading & Business Opportunity Facebook Group

Specific Country Export-Import and Trading Group

Trade Posting (Sell-Buy-Biz Opportunity)

โพสต์เสนอสินค้าบริการ ส่งออก-นำเข้า (Trade Posting - Sell-Buy-Biz Opportunity) โพสต์ในกลุ่มการค้าระหว่างประเทศที่มีสมาชิกมากกว่า 10,000 คนในกลุ่มมากกว่า 200 กลุ่ม

รายงานผล

ส่งการอัพเดตรายวัน-รายสัปดาห์ (English-Thai) Word-Excel-PDF-Image Format

Premium Package

เสนอข้อมูลลูกค้า/โอกาสทางธุรกิจ

แพลตฟอร์มผู้นำการค้าระดับโลกจากระบบข้อมูลอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดในโลก

รายงานผล

ค้นหาด้วยระบบ Search ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ มาใช้ได้
ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทใน Fortune 500 ที่มีข้อมูลครบสามารถที่ค้นหาได้มากกว่า 220 ประเทศทั่วโลก

Direct to: TradeData.pro
(Ask for Special Discount Code)