รายงานและสาธิตระบบ

สิ่งที่จะได้รับจากแพ็คเกจ

Pro Package

Trade Leads/Biz Opportunities

ข้อมูลคู่ค้าครอบคลุมทั่วโลก มากกว่า 200+ ประเทศ

Trade Posting

โพสต์ในกลุ่มทั่วโลกที่มีสมาชิกมากกว่า 10,000 คน มากกว่า 200 กลุ่ม

ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ

ระบบตรวจสอบความน่าเชื่อถือคู่ค้า Fraud / Scam / Spoof / Phishing Check

Trade Events/Seminar/Conference

ข้อมูลงานประชุม-สัมมนา-แสดงสินค้า ครอบคลุมในทุกๆ อุตสาหกรรมหลักทั่วโลก

Trade Statistics

ข้อมูลเชิงลึก สถิติ วิเคราะห์ทางการค้าทั่วโลก ข้อมูลรายชื่อผู้นำเข้าและส่งออก B/L, AWB

Trade Trends & News Update

ข้อมูลพฤติกรรมการผู้บริโภค แนวโน้มตลาด การค้าต่างประเทศ วิถีการใช้ชีวิต

Premium Package

แพลตฟอร์มผู้นำการค้าระดับโลกจากระบบข้อมูลอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทใน Fortune 500 ค้นหาข้อมูลได้มากกว่า 220 ประเทศทั่วโลก
แพลตฟอร์มตรวจสอบเครดิตคู่ค้านานาชาติทั่วโลก, AI Powered สนับสนุน มากกว่า 230+ ประเทศ & กว่า 150+ ภาษาทั่วโลก